Manage PermissionsManage Permissions

GEOPORTAL


​Pekhidmatan ini adalah disediakan oleh Jabatan Ukur dibawah Kementerian Pembangunan.

Platform untuk berkongsi spatial data untuk sektor Kerajaan, orang awam dan sektor swasta serta penjualan peta diatas talian.


Start

Syarat / Kriteria Am Perkhidmatan 

  • "Internet" Akses
  • "Web Browser"

Syarat / Kriteria Penggunaan Perkhidmatan atas Talian

Orang Awam (Public)

  • Tidak perlu ada "User ID"
Pengguna Berdaftar (Registered User)

  • Permohonan "User ID" melalui ketua jabatan masing-masing bagi mendapatkan kebenaran sebelum dihadapkan ke Jabatan Ukur untuk pertimbangan
  • Memiliki emel Kerajaan
Pembelian Peta

  • Pendaftaran "User ID"
  • Emel
  • Kad Kredit
NOTA : Pada masa ini "User ID" hanya diberikan kepada pegawai-pegawai Kerajaan yang berkhidmat dibawah Kementerian Pembangunan

Cara menggunakan Perkhidmatan ini

  • Klik sini untuk tatacara penggunaan "Survey Geoportal"
  • Klik sini untuk tatacara "Online Purchasing"


Attachments