Manage PermissionsManage Permissions

Permohonan bagi Kebenaaran Mengajar


‚Äč

Permohonan bagi Kebenaran Mengajar


Perkhidmatan ini disediakan oleh Kementerian Pendidikan bagi kebenaran untuk mengajar di Institusi Pendidikan Swasta (Formal & Tudak Formal) bagi seseorang yang tidak berdaftar sebagai guru mengikut kategori Permit to Teach

Ini adalah perkhidmatan kaunter / manual.


Start

Syarat / Kriteria Am Perkhidmatan

Syarat-syarat:

 • Guru pelatih mengikuti penempatan di Institusi Pendidikan Swasta;
 • Guru sementara (termasuk guru sambilan yang masih dalam pengajian); 
 • Permohonan sebagai guru yang masih dalam pemprosesan.

Cara menggunakan Perkhidmatan ini


Menghadapkan secara bersurat permohonan sebagai Permit to Teach dengan menyertakan perkara-perkara berikut : 

 1. Dua (2) set borang Application for Registration as a Teacher [Second Schedule (Form B)]; 
 2. Dua (2) keping gambar berukuran pasport;;
 3. Salinan Kad Pengenalan Pintar (termasuk warga asing yang mempunyai kad pintar);
 4. Salinan Pasport (bagi warga asing sahaja);
 5. Salinan sijil kelulusan akademik tertinggi (jika diploma ke atas, salinan transkrip perlu disertakan);
 6. Penyata Diri;
 7. Lain-lain dokumen yang berkaitan;
 8. Salinan surat pengiktirafan dari Majlis Kebangsaan Pengiktirafan Kelulusan (MKPK) bagi permohonan sebagai pensyarah di Institusi Pengajian Tinggi Swasta;
 9. Salinan Surat Tauliah Kebenaran Majlis Ugama Islam Brunei kepada permohonan bagi mengajar Al-Quran, Bahasa Arab dan Ugama;
 10. Dua (2) surat sokongan (letter of commendations) sepertimana yang dikehendaki di dalam borang Application for Registration as a Teacher [Second Schedule (Form B)].  

Note : 

Borang Registration as a Teacher [Second Schedule (Form B)] boleh dimuatturun disini


Attachments