Manage PermissionsManage Permissions

Permohonan bagi Penubuhan Baru Institusi Pendidikan Swasta (IPS)


Pendaftaran bagi menubuhkan institusi pendidikan swasta di Negara Brunei Darussalam


Ini adalah perkhidmatan kaunter / manual.


Start

Syarat / Kriteria Am Perkhidmatan

 •    Institusi Pendidikan Swasta yang Resmi (Formal):
 1. Dibukakan kepada warganegara Brunei sahaja;
 2. Berusia 18 tahun ke atas;
 3. Tidak mempunyai rekod muflis.
 •    Institusi Pendidikan Swasta yang Tidak Resmi (Non-Formal):
 1. Dibukakan kepada warganegara Brunei dan penduduk tetap sahaja;
 2. Berusia 18 tahun ke atas;
 3. Tidak mempunyai rekod muflis.
      Yuran

 •    Institusi Pendidikan Swasta yang Resmi (Formal):

              Jenis                                      Bayaran Pendaftaran Baru

               Tadika                                                $200.00
               Rendah                                              $300.00
               Menengah                                         $300.00
               Kolej                                                  $300.00

 •     Institusi Pendidikan Swasta yang Tidak Resmi (Non-Formal):

               Bayaran Pendaftaran Baru$400.00

Cara menggunakan Perkhidmatan ini

Institusi berkenaan hendaklah menghadapkan permohonan secara bersurat  dengan menyertakan salinan dokumen-dokumen berikut : 

 1. Borang Permohonan Penubuhan Baru Institusi Pendidikan Swasta [First Schedule (Form A)]; 
 2. Kad Pengenalan Pintar Pemohon;
 3. Kad Pengenalan Pengurus
 4. Sijil Kelulusan Tertinggi Pemohon
 5. Sijil Kelulusan Tertinggi Pengurus
 6. Gambar 4 penjuru Luar bangunan / premis termasuk tempat letak kereta dan jalan keluar masuk (access road) ke bangunan berkenaan;
 7. Pelan Lokasi Premis;
 8. Pelan Bangunan Asal
 9. Pelan Lantai (Floor Plan) / Tapak Premis (Premise site);
 10. Geran Syarat Tanah;  
 11. Sijil Kesiapan (Occupational Permit) (OP) Bangunan / Premis asal
 12. Penyata sumber modal atau penyata kewangan 3 tahun;
 13. Surat kebenaran daripada majikan pemohon bagi yang masih bekerja (Kerajaan  / swasta)

Nota : 

Borang Registration of Educational Institution  [First Schedule (Form A)] boleh didapati dialamat berikut :

    Kementerian Pendidikan
    Jalan Aiport Lama, Berakas BB3510
    Negara Brunei Darussalam.
  
atau boleh dimuatturun disini

Attachments