Manage PermissionsManage Permissions

Pendaftaran Perjalanan ke Luar Negara


Perkhidmatan ini disediakan oleh Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri untuk membolehkan rakyat Brunei mendaftar secara atas talian dengan misi Brunei di luar negara bagi memudahkan bantuan konsular semasa melancong keluar negara.

Start

Syarat / Kriteria Am Perkhidmatan 

Borang ini bertujuan untuk Warganegara Brunei dan Penduduk Tetap Brunei Darussalam yang melancong ke luar negara.

Cara menggunakan Perkhidmatan ini

  1. Layari http://www.mfa.gov.bn/Pages/eRegister.aspx atau klik butang pada “Start” di atas.
  2. Sila isi borang.
  3. Sila isi karakter yang sama dipaparkan ke dalam bidang Kod Anti Spam.
  4. Tekan butang 'Submit'.
Attachments