Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint

Service List BM

Service List BM - Pendaftaran bagi Progam Belia
Manage PermissionsManage Permissions

Pendaftaran bagi Progam Belia


Perkhidmatan ini adalah bagii belia yang berminat untuk menyertai program jemputan di peringkat nasional, serantau atau antarabangsa melalui Jabatan Belia dan Sukan, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan.

Ini adalah perkhidmatan kaunter / manual.

Start

Syarat / Kriteria Am Perkhidmatan

  • Kerakyatan Brunei
  • Secara amnya bagi mereka yang berusia antara 18 dan 30 tahun
  • Syarat / kriteria yang berbeza mengikut program.

Cara menggunakan Perkhidmatan ini

  1.  Layari  www.belia-sukan.gov.bn atau klik pada butang "Start" di atas.
  2. Semak imbas bagi pengumuman larian.
  3. Muat turun dan cetak borang untuk program belia yang awda pilih, jika ada. Awda juga boleh mendapatkan salinan borang di cawangan daerah Jabatan Belia & Sukan atau di:
Ibu Pejabat Jabatan Belia & Sukan
Bangunan Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan
Simpang 336-17, Jalan Kebangsaan,
Bandar Seri Begawan BA1211,
Brunei Darussalam

  1. Isi borang dan kembalikan borang berkenaan bersama dokumen yang diperlukan ke Cawangan Daerah Belia & Sukan yang berhampiran atau sebaliknya dinyatakan.
Attachments