Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint

Service List BM

Service List BM - e-Filing (Electronic Filing System (EFS))...
Manage PermissionsManage Permissions

e-Filing (Electronic Filing System (EFS))


​Perkhidmatan ini dikendalikan oleh Jabatan Kehakiman Negara dibawah Jabatan Perdana Menteri. 

Portal e-Filing adalah salah satu inisiatif Badan Kehakiman Brunei untuk menghasilkan pusat sehenti yang membolehkan para peguam mendapat akses kepada segala perkhidmatan atas-talian dari pendaftaran kes, pemfailan dokumen, pengambilan dokumen sehingga ke carian fail serta mendapat maklumat dan jadual untuk kes yang tertentu.

Kini, portal EFS akan memaklumkan peguam mengenai status pemfailan kes mereka melalui emel sebaik sahaja pendaftaran pemfailan di EFS berjaya.


Ini adalah perkhidmatan Atas Talian

Start

Syarat / Kriteria Am Perkhidmatan

  • "Internet" Akses
  • "Web Browser"

Cara menggunakan Perkhidmatan ini

  • Klik sini untuk tatacara penggunaan "e-Filing"
Attachments