Manage PermissionsManage Permissions

Permohonan Pindah Milik Tanah


Perkhidmatan ini disediakan oleh Jabatan Tanah dibawah Kementerian Pembangunan.


Start

Cara menggunakan Perkhidmatan ini

  • Borang permohonan boleh dimuat turun seperti berikut:
    • Borang 1 (Pemindah Milik / Penjual Tanah)
    • Borang 2 (Penerima Pindah Milik / Pembeli Tanah)
  • Klik pada "Start" untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut mengenai tatacara permohonan perkhidmatan ini.
Attachments