Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Mobile Apps

Mobile Apps - G.O. on the Go

G.O. on the Go
Category : Productivity, Reference


Service Owner

E-Government National Centre

Download App


Description


Aplikasi ini mengandungi Peraturan-Peraturan Am dan Hal Ehwal Pengurusan Dalam Perkhidmatan Awam (General Orders) sebagai rujukan warga perkhidmatan awam.


Application Screenshots